Information GDPR

Som kund vid Solsidans Djurklinik AB 556659-2944, samtycker Du till behandling av Dina personuppgifter ( namn, adress, telefonnummer, organisation - eller personnummer och även försäkringsnummer på Ert djur och att vi lagrar densamma i det så kallade veterinärprogrammet 'Trofast'. Hemsida Trofast.nu.

 

Detta enligt GDPR, baserat på förkortningen av det engelska namnet: General Data Protection Regulation.

 

Förordningen träder i kraft den 25:e maj 2018. I Sverige kommer den att överstyra dagens PUL - personuppgiftslagen. På en del punkter kommer en annan svensk lag att gå före, nämligen såsom journalföringslag, bokföringslag och sekretesslagen.

 

I Trofast veterinärprogram ligger personuppgifter om djurägaren i ett kund/djurarkiv som kan registreras, ändras och raderas/anonymiseras när det är aktuellt.

Anonymisering sker när data inte längre fyller någon funktion och utförs såsom kontrollpunkter i företaget.

Kontrollpunkterna vidarebefordras till Trofast som utför anonymiseringen. Detta sker 1 gång per år vid årskiftet.

 

Det går bra att få insyn i vilka uppgifter som lagras genom att kontakta Solsidans Djurklinik AB via receptionen.

 

08 717 47 92 vid ordinarie öppet tider eller via mail info@solsidansdjurklinik.se

  • Solsidans Djurklinik
  • Solsidans Djurklinik

Måndag + Torsdag:
08.00- 20.00
Tisdag + Onsdag + Fredag:
08.00- 18.00

Ring oss!
08 717  47 92

Torggatan 23

133 31

Saltsjöbadens Centrum

Stockholm